Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2013

IsabelleClove
FUCK THIS
FUCK THIS
FUCK EVERYTHING
FUCK
Reposted fromperopero peropero viasourlimm sourlimm
IsabelleClove
7859 5f64
Reposted fromzolwik zolwik viasourlimm sourlimm
IsabelleClove
4320 38d3 420
Beauty
Reposted fromsourlimm sourlimm

February 17 2013

IsabelleClove
0822 846a 420
Reposted byladonaBijou
IsabelleClove
Play fullscreen
Reposted byBijou Bijou
IsabelleClove
Jesteśmy za młodzi na ten smutek.
— stanowczo.
IsabelleClove
2681 68da 420
   Doszukiwanie się w czymkolwiek sensu to specjalność nie tyle naiwniaka, ile masochisty.
Reposted fromxempx xempx viasourlimm sourlimm
IsabelleClove
Chuj że z nimi!
Zobacz jak oni wszyscy się zmienili.
— Miuosh
Reposted fromHannna Hannna viasourlimm sourlimm
IsabelleClove
7025 d9f9 420
Reposted fromrisky risky viasourlimm sourlimm
IsabelleClove
8831 2db0 420
Reposted fromShini Shini viasourlimm sourlimm
IsabelleClove
0280 a81b
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viasourlimm sourlimm
IsabelleClove
jestem tylko kruchą  kobietą, którą łatwo zranić
— 11 minut
Reposted fromraaww raaww viasourlimm sourlimm
IsabelleClove
7263 2d33 420
stawiam na 90% w moim wypadku :>
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viasourlimm sourlimm
IsabelleClove
chciej mnie. proszę.
— bo oszaleję.
Reposted frommichalinax michalinax viasourlimm sourlimm
IsabelleClove
Odrobina tajemniczości jest dobra dla duszy.
— Nicholas Sparks - I wciąż ją kocham
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
IsabelleClove
  Gdy będziesz tamtędy przechodził, zwolnij trochę. Będę tam stała i czekała na Ciebie.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty

January 29 2013

IsabelleClove
6363 4534 420
Reposted byBijou Bijou
IsabelleClove
6349 c1d3 420
Reposted byBijou Bijou
IsabelleClove
6331 751f 420
Reposted bybadalenaMagyaBijou
IsabelleClove
2931 a8d3 420
Reposted fromsourlimm sourlimm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl